องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
 
 
 
กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์
ประวัติและการบริหารจัดการ
             จัดตั้งกลุ่มเมื่อปี พ.ศ2542 เริ่มจากการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมโดยได้รับงบประมาณจากการศึกษานอกโรงเรียน และงบประมาณจาก อบต.บัวใหญ่ จำนวน 20,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 รังไหมมีราคาแพงไม่คุ้มกับการลงทุน จึงริเริ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
             ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ มีสีสันและลักษณะเหมือนดอกไม้ธรรมชาติ และมีกลิ่นหอมของสบู่
                          ราคาขายส่ง 10 บาท
                          ราคาขายปลีก 15 บาท
 
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์
4 หมู่ 11 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
ติดต่อ : นางหนูเจน กล้าหาญ
โทร : 044-462438
 
รูปภาพประกอบ