องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563