องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


ตู้ปันสุขโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบัวใหญ่ ประจำปี 2563


วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้นำนมถั่วเหลือง ขนมปัง ขนมขบเคี้ยว ไปมอบให้ตู้ปันสุขโควิด-19 ณ โรงพยาบาลบัวใหญ่