องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.บัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]37
2 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]7
3 ประกาศอบต.บัวใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]12
4 ประกาศ อบต.บัวใหญ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]13
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาร 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]8
6 ประกาศ เรื่อง นโยบายเจตจำนงสุจริต และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) [ 10 พ.ย. 2565 ]25
7 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ๒๕๖๖ และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 10 พ.ย. 2565 ]8
8 ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ วันลา จำนวนการมาปฏิบัติงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2565 ]35
9 รายงานผลคะแนน OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]7
10 รายงานผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]16
11 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]6
12 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2565 ]97
13 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2565 ]92
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป [ 1 ก.พ. 2565 ]239
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป [ 28 ม.ค. 2565 ]233
16 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 20 ม.ค. 2565 ]164
17 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ม.ค. 2565 ]173
18 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 20 ม.ค. 2565 ]176
19 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องเรียนการทุจริต [ 20 ม.ค. 2565 ]171
20 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 20 ม.ค. 2565 ]123
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10