องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]8
2 รายงานผลคะแนน oit ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]22
3 รายงานคะแนน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]13
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง ขอกันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ไว้เลิกเหลี่ยมปี [ 17 ก.ย. 2564 ]13
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวีระพงษ์ ศรีบุญเรือง ถึงอ่างเก็บน้ำบ้านท่าเนิน ม.4 [ 17 ก.ย. 2564 ]13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการตัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดคันคูลำห้วยโคกขี้หนู บ้านน้ำอ้อม ม.11 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา [ 13 ก.ย. 2564 ]13
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ ม.14 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา [ 10 ก.ย. 2564 ]12
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ก.ย. 2564 ]13
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 6 ก.ย. 2564 ]14
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวีระพงษ์ ศรีบุญเรือง ถึงอ่างเก็บน้ำ บ้านท่าเนิน ม.4 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา [ 26 ส.ค. 2564 ]14
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15