องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]16
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]10
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่3) [ 8 มิ.ย. 2563 ]87
5 แบบขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(Covid - 19) [ 28 เม.ย. 2563 ]84
6 ประกาศ การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดต่อเชื้อโคโรนา2019(Covid -19) [ 28 เม.ย. 2563 ]82
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุรวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยนักผังเมือง [ 5 ก.พ. 2563 ]113
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 20 ม.ค. 2563 ]80
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ย. 2562 ]71
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 30 พ.ย. 2562 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11