องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการประเมิน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานครู ครั้งที่ 1/2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]11
2 ประกาศผลการประเมิน พนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]9
3 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]41
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]27
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]29
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่3) [ 8 มิ.ย. 2563 ]104
7 แบบขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(Covid - 19) [ 28 เม.ย. 2563 ]101
8 ประกาศ การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดต่อเชื้อโคโรนา2019(Covid -19) [ 28 เม.ย. 2563 ]103
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุรวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยนักผังเมือง [ 5 ก.พ. 2563 ]127
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) [ 20 ม.ค. 2563 ]98
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12