องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การปฎิบัติงาน/การให้บริการ
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ
การให้บริการ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
 


  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี 3 มิถุนายน 2564
      
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี 3 ม...
  ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้พ...
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่
  ลงนามบันทึกความร่วมมือ (Mou) ระหว่าง อบต.บัวใหญ่ ค...
  โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง...
  ประชุมอบรมความรู้ ในห้วข้อ นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาค...
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนในเข...
  มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินและเงินช่วยเหลือเครื่องนุ่ง...
  ประกาศจากกรมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสัมา
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้