องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
Updated 10 DEC 2021


  บริหารจัดการเก็บขยะอันตราย ประจำปี 2566
  ประชุมคณะกรรมการการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่...
  ประชุมสภา อบต.บัวใหญ่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ปร...
;
     
     
     
     

 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19