องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การปฎิบัติงาน/การให้บริการ
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ
การให้บริการ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
 


  โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564
       วันที่ 17 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 โดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ป...
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564
  โครงการสงเคราะห์มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู...
  ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้พ...
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่
  ลงนามบันทึกความร่วมมือ (Mou) ระหว่าง อบต.บัวใหญ่ ค...
  โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง...
  โครงการสงเคราะห์มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู...
  ประชุมอบรมความรู้ ในห้วข้อ นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาค...
  รื้อถอนบ้านและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหต...
  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วัดในเขตพื้น...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้