องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563


วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ นำโดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.บัวใหญ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และเพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่