องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563


วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 และได้แจกยาอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่