องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


อบต.บัวใหญ่ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ประจำปี 2563


วันที่ 28 เมษายน 2563 นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.บัวใหญ่ ร่วมดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ 90 วัน “ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” ในระดับตำบล อบต.บัวใหญ่จึงขอเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวกันในทุกหมู่บ้าน