องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


มอบเจลแอลกอฮอร์ให้จุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้ง 14 หมู่บ้าน ประจำปี 2563


วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 22.00 น. นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ มอบหมายให้นายวรวลัญช์ วงชาลี หัวหน้างานป้องกันฯและนายชัยยันต์ คงมา นักทรัพย์ฯ นำเจลแอลกอฮอร์ไปมอบให้จุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้ง 14 หมู่บ้าน พร้อมให้กำลังใจทุกท่านที่ปฎิบัติงานอย่างเข้มแข็ง