องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ได้ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563