องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการสงเคราะห์มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว


#องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ห่วงใยประชาชน วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมนางประนอม เจริญศรีเศรษฐ์ รองปลัด อบต.บัวใหญ่ นางสาวกชพร หินเธาร์ นักพัฒนาชุมชน นางดวงจันทร์ เปลี่ยนวิไล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อติดตามการดูแล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหว นางจาก บัวกอง บ้านหนองปรือ ม.5 ตำบลบัวใหญ่