องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้พิการ


วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมด้วยนายชินกฤต นรมาตร ปลัด อบต. และข้าราชการ ไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อที่จะมาต่อยอดในการดูแลพี่น้องตำบลบัวใหญ่ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน