องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวใหญ่


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ คณะผู้บริหาร และข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยพระสมุห์วิชัย ปิยสีโล เมตตามาเป็นพระวิทยากร ในหัวข้อส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา และท่านยังเมตตากรุณามอบเหรียญหลวงพ่อจิต จิตตปัญโญ วัดเทพาลัย อ.คง จ.นครราสีมา ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล