องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ลงนามบันทึกความร่วมมือ (Mou) ระหว่าง อบต.บัวใหญ่ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมด้วยนายชินกฤต นรมาตร ปลัด และ นายเสวียน หมั่นกิจ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (Mou) ระหว่าง อบต.บัวใหญ่ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสำนักงานที่ปรึกษาภูมิศาสตร์สารสนเทศ Gismans Asia ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ #Smart Governance