องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการสงเคราะห์มอบกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว


#องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ห่วงใยประชาชน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมนางประนอม เจริญศรีเศรษฐ์ รองปลัด อบต.บัวใหญ่นางสาวกชพร หินเธาร์ นักพัฒนาชุมชน นางดวงจันทร์ เปลี่ยนวิไล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ ลงไปเยี่ยม นายชิด ไพรงาม พร้อมมอบกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ บ้านหนองพะเนียด ม.3