องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ประชุมอบรมความรู้ ในห้วข้อ นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ “Moving beyond Smart Cities


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมด้วยรองนายกฯ เลขาฯ ข้าราชการ พนักงาน ส.อบต ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมฟังการบรรยายจาก อาจารย์ศุภชาติ บุตรดีขันธ์ กรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการจัดเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ “Moving beyond Smart Cities : นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน” ณ หอประชุมอบต.บัวใหญ่