องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้


วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการของอบต.บัวใหญ่ ได้ลงพื้นที่ไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้ บ้านเลขที่ 13 ,14,15 บ้านหันเก่า ตามระเบียบฯ ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น