องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วัดในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่


วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วัดในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019