องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564


วันที่ 17 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 โดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการรณรงค์การป้องกันเด็กจมน้ำกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน 6 แห่งในตำบล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง,พนักงานส่วนตำบล ตามหัวข้อ “ตะโกน โยน ยื่น และ CPR” ฝึกสาธิตการลอยตัวในน้ำพร้อมฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการจมน้ำและวิธีช่วยเหลือที่ถูกต้องและเพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนได้มีจิตสำนึกในการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากอุบัติเหตุจมน้ำ