องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.บัวใหญ่ ประจำปี 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.บัวใหญ่ ประจำปี 2564 นี้ขึ้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางน้ำ และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปกครอง เด็ก และเยาวชนมีการปฏิบัติตนรวมไปถึงการดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากอุบัติเหตุจมน้ำในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่
2021-08-05
2021-08-05
2021-06-02
2021-05-28
2021-05-24
2021-05-24
2021-05-24
2021-03-17
2021-03-17
2021-03-08