องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องในการเคลื่อนไหว ประจำปี 2565


นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหว  เพื่อให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์ในการดำรงชีวิต และสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ

2022-07-18
2022-06-07
2022-06-07
2022-05-26
2022-04-21
2022-04-12
2022-03-31
2022-03-24
2022-03-21
2022-03-18