องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ นำโดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบัวใหญ่ อสม.คณะครู นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่

2023-05-25
2023-05-25
2023-05-02
2023-03-10
2023-02-28
2023-02-10
2023-01-26
2023-01-18
2023-01-09
2023-01-09