องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นายชินกฤต  นรมาตร
 ปลัด อบต.
 
 

นางสาวหนึ่งฤทัย  ปะสังติโย

นักวิชาการตรวจสอบภายใน