องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]5
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]64
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 [ 20 ม.ค. 2565 ]133
4 ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]112
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]108
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การรายงานทางการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]135
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องรายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]166
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]53
9 รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1- 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]140
10 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]151
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]125
12 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]170
13 ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]113
14 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]125
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]126
16 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]126
17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 20 เม.ย. 2563 ]128
18 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]125
19 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2562 ]130
20 รายรับ -รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]165
 
หน้า 1|2