องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]40
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 [ 20 ม.ค. 2565 ]65
3 ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]77
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]41
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การรายงานทางการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]67
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องรายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]95
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]39
8 รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1- 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]112
9 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]88
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]100
11 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]100
12 ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]90
13 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]92
14 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]99
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]100
16 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 20 เม.ย. 2563 ]102
17 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]97
18 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2562 ]98
19 รายรับ -รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]94
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]96
 
หน้า 1|2