องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1- 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]19
2 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]10
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]13
4 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]10
5 ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]11
6 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]11
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]12
8 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]15
9 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 20 เม.ย. 2563 ]13
10 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]11
 
หน้า 1|2|3