องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1- 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]41
2 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]64
3 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]20
4 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]87
5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 20 เม.ย. 2563 ]83
6 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2562 ]81
7 รายรับ -รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]125
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]78
9 รายงานแสดงสฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 20 ต.ค. 2562 ]127
10 งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]124
 
หน้า 1|2