องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 [ 23 ก.พ. 2564 ]32
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 [ 9 ก.พ. 2564 ]34
3 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 9 ก.พ. 2564 ]20
4 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 จากบ้านคึมม่วงเชื่อมต่อคุ้มสวนผัก [ 27 พ.ค. 2563 ]82
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคึมม่วบง หมู่ที่ 13 จากบ้านคึมม่วงเชื่อมต่อคุ้มสวนผัก [ 20 พ.ค. 2563 ]92
6 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 [ 14 มี.ค. 2563 ]86
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านหนองตะไก้ หมุ่ที่ 7 [ 12 มี.ค. 2563 ]85
8 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 บริเวณคุ้มน้อยหนองตะลุมปุ๊ก [ 14 พ.ย. 2562 ]83
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคลส. หมู่ที่ 13 บริเวณคุ้มน้อยหนองตะลุมปุ๊ก [ 7 พ.ย. 2562 ]79
10 ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างผิวจราจรพาราแอลฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองปรือ ม.5 - บ้านห้วยดจด ม.6 [ 10 ม.ค. 2562 ]221
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11