องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดคันคูลำห้วยโสกขี้หนู บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑๑ [ 23 ก.ย. 2564 ]40
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๔ [ 23 ก.ย. 2564 ]44
3 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดคันคูลำห้วยโสกขี้หนู บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑๑ [ 13 ก.ย. 2564 ]41
4 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ [ 10 ก.ย. 2564 ]45
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2564 ]42
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2564 ]45
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวีรพงษ์ ศรีบุญเรือง ถึงอ่างเก็บน้ำบ้านท่าเนิน หมู่ 4 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา [ 26 ส.ค. 2564 ]18
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสระครกหมู่ 10 บริเวณหลังอนามัยหัวหนอง ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา [ 19 มี.ค. 2564 ]16
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 [ 23 ก.พ. 2564 ]118
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 [ 9 ก.พ. 2564 ]110
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 9 ก.พ. 2564 ]109
12 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 [ 5 ก.พ. 2564 ]16
13 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2563 ]112
14 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 5 [ 8 ก.ย. 2563 ]113
15 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 จากบ้านคึมม่วงเชื่อมต่อคุ้มสวนผัก [ 27 พ.ค. 2563 ]124
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคึมม่วบง หมู่ที่ 13 จากบ้านคึมม่วงเชื่อมต่อคุ้มสวนผัก [ 20 พ.ค. 2563 ]112
17 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 [ 14 มี.ค. 2563 ]102
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านหนองตะไก้ หมุ่ที่ 7 [ 12 มี.ค. 2563 ]114
19 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 บริเวณคุ้มน้อยหนองตะลุมปุ๊ก [ 14 พ.ย. 2562 ]110
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคลส. หมู่ที่ 13 บริเวณคุ้มน้อยหนองตะลุมปุ๊ก [ 7 พ.ย. 2562 ]115
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7