องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 จากบ้านคึมม่วงเชื่อมต่อคุ้มสวนผัก [ 27 พ.ค. 2563 ]26
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคึมม่วบง หมู่ที่ 13 จากบ้านคึมม่วงเชื่อมต่อคุ้มสวนผัก [ 20 พ.ค. 2563 ]30
3 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 [ 14 มี.ค. 2563 ]29
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านหนองตะไก้ หมุ่ที่ 7 [ 12 มี.ค. 2563 ]24
5 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 บริเวณคุ้มน้อยหนองตะลุมปุ๊ก [ 14 พ.ย. 2562 ]25
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคลส. หมู่ที่ 13 บริเวณคุ้มน้อยหนองตะลุมปุ๊ก [ 7 พ.ย. 2562 ]22
7 ประกาศประกวดราคาจ้าก่อสร้างผิวจราจรพาราแอลฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองปรือ ม.5 - บ้านห้วยดจด ม.6 [ 10 ม.ค. 2562 ]163
8 ประกาศราคากลางจ้างเหมาการการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านท่าเนิน บริเวณศาลปู่ตา [ 4 ก.ค. 2561 ]162
9 ประกาศราคากลางจ้างเหมาการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ [ 4 ก.ค. 2561 ]160
10 ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงหินคลุก [ 25 มิ.ย. 2561 ]156
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10