องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 10 ก.พ. 2562 ]15
2 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 8 ต.ค. 2561 ]14
3 คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ต่อ [ 8 ต.ค. 2561 ]14
4 คู่มือสำหรับบริการประชาชน [ 2 ต.ค. 2560 ]15
5 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.บัวใหญ่ [ 2 ต.ค. 2560 ]13