องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2564-2566) [ 3 ต.ค. 2563 ]32
2 แผนภูมิอัตรากำลัง 2561-2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]115
3 แบบสรุปรายงานการพัฒนาบุคลากร(พนักงานส่วนตำบลที่ไดรับการฝึกอบรม) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]104
4 แผนพัฒนาบุคลกร ปี63 [ 29 ต.ค. 2562 ]108
5 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ประจำ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]201
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 28 ต.ค. 2560 ]51
7 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61 [ 28 ต.ค. 2560 ]48
8 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 [ 15 ม.ค. 2559 ]226