องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนภูมิอัตรากำลัง 2561-2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]85
2 แบบสรุปรายงานการพัฒนาบุคลากร(พนักงานส่วนตำบลที่ไดรับการฝึกอบรม) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]65
3 แผนพัฒนาบุคลกร ปี63 [ 29 ต.ค. 2562 ]74
4 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 24 พ.ย. 2561 ]471
5 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ประจำ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]164
6 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61 [ 28 ต.ค. 2560 ]142
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 28 ต.ค. 2560 ]147
8 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2559 [ 15 ม.ค. 2559 ]190