องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 10 ต.ค. 2562 ]13
2 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 10 ต.ค. 2562 ]12
3 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]11
4 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2562 ]13