องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้ารา่ชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 18 ม.ค. 2565 ]70
2 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 10 ต.ค. 2562 ]105
3 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 10 ต.ค. 2562 ]105
4 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]108
5 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2562 ]104