องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม2566) [ 18 เม.ย. 2566 ]6
2 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 6 เม.ย. 2566 ]9
3 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่่องร้องเรียนเกี่ียวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) [ 9 ม.ค. 2566 ]11
4 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]74
5 รายงานผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) [ 12 ม.ค. 2565 ]80
6 รายงานสรุปการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]147
7 รายงานสรุปการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 11 ม.ค. 2564 ]142
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]140