องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน

    รายละเอียดข่าว

แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงานบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน


    เอกสารประกอบ แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2552
    ผู้ลงข่าว :