องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ๋ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ๋ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :