องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ 2567[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 6]
 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...[วันที่ 2024-01-31][ผู้อ่าน 39]
 
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุน...[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภา...[วันที่ 2023-12-12][ผู้อ่าน 29]
 
  เด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา[วันที่ 2023-11-24][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ ตำบลบ...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-07-18][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบ...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 8]
 
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 68]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโร...[วันที่ 2023-05-25][ผู้อ่าน 49]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13