องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]2
2 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]9
4 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]8
5 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]7
6 ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]27
7 ประกาศอบต.บัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]107
8 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]62
9 ประกาศอบต.บัวใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]88
10 ประกาศ อบต.บัวใหญ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]57
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาร 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]44
12 ประกาศ เรื่อง นโยบายเจตจำนงสุจริต และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) [ 10 พ.ย. 2565 ]60
13 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ๒๕๖๖ และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 10 พ.ย. 2565 ]51
14 ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ วันลา จำนวนการมาปฏิบัติงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2565 ]74
15 รายงานผลคะแนน OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]44
16 รายงานผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]45
17 รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]40
18 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2565 ]130
19 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2565 ]123
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป [ 1 ก.พ. 2565 ]276
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10