องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินประจำปี 2566 [ 13 มี.ค. 2567 ]16
2 ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]19
3 ประกาศ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]28
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]26
5 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]24
6 ประกาศ เรื่อง รายงานการจัดเก็บภาษีและค่าใบอนุญาตต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]9
7 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]23
8 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]11
9 ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]41
10 ประกาศอบต.บัวใหญ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]125
11 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]78
12 ประกาศอบต.บัวใหญ่ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]105
13 ประกาศ อบต.บัวใหญ่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]70
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาร 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]54
15 ประกาศ เรื่อง นโยบายเจตจำนงสุจริต และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) [ 10 พ.ย. 2565 ]71
16 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ๒๕๖๖ และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 10 พ.ย. 2565 ]64
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีพ.ศ.2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]1
18 ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ วันลา จำนวนการมาปฏิบัติงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2565 ]85
19 รายงานผลคะแนน OIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]55
20 รายงานผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10