องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ นำโดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบัวใหญ่ อสม.คณะครู นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่

2024-06-12
2024-06-12
2024-04-01
2024-03-05
2024-02-26
2024-02-21
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-17
2023-12-12