องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลบัวใหญ่ ประจำปี 2567


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ตำบลบัวใหญ่ ประจำปี 2567 โดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก อ.มานพ แนวกลาง (ครูแนนสอนเต้น) มาเป็นวิทยากรในการสอนเต้น เพื่อส่งเสริมสร้างกระแสให้คนในชุมชน ออกกำลังกาย มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถออกกำลังกายแบบการเต้นแอโรบิคได้อย่างเหมาะสม

2024-04-01
2024-03-05
2024-02-26
2024-02-21
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-17
2023-12-12
2023-12-07
2023-11-24