องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
 


การสำรวจถนนสายบ้านน้้ำอ้อมเชื่อมเทศบาลเมืองบัวใหญ่


วันที่​ 27 กุมภาพันธ์ 2567 🚧🛣️

นายกสุกัญญา ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พร้อมนายบุญสวย อยู่บุรี รองนายกฯ นายสุภาพ วงศ์อำมาตร ผอ.กองช่าง ร่วมสำรวจถนนสายบ้านน้ำอ้อมเชื่อมต่อเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ื-ตำบลด่านช้างร่วมกับ นายถนอม แกสันเทียะ ผอ.หมวดบำรุง สำนักงานทางหลวงชนบทคง พร้อมเจ้าหน้าที่และคุณสุนิสา สานา ผู้แทนจากสำนักงานสมาชิกผู้แทนราษฎร สส.โกศล ปัทมะ เพื่อนำไปออกแบบ หางบประมาณมาซ่อมสร้างถนนให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยต่อไป

2024-06-12
2024-06-12
2024-06-07
2024-04-01
2024-03-05
2024-02-26
2024-02-21
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-17