องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบัวใหญ่ ประจำปี 2567 “กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ” และได้รับเกียรติจากนางสุดารัตน์ ไอยรา ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอบัวใหญ่ มาให้ความรู้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่

2024-06-12
2024-06-12
2024-06-07
2024-04-01
2024-03-05
2024-02-26
2024-02-21
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-17