องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
 


พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย


วันจันทร์ ที่ 1เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนางสาวสุกัญญา  ชัยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ รวมทั้งสิ้น 15 ราย  

2024-06-12
2024-06-12
2024-04-01
2024-03-05
2024-02-26
2024-02-21
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-17
2023-12-12