องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
 


รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567


วันที่ 12 มิถุนายน 2567 #วันเมี่ยนยุง #รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ นำโดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกับ อสม.คณะครู นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่

2024-06-12
2024-06-12
2024-06-07
2024-04-01
2024-03-05
2024-02-26
2024-02-21
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-17