องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 
 
 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
114 หมู่ 1 ถนนป่าตอง-หลุบกุง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทร/โทรสาร 0-4400-1446
E- mail: admin@buayai.go.th
Web Site : WWW.BUAYAI.GO.TH