องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]38
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 10 พ.ย. 2565 ]38
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 [ 10 ต.ค. 2565 ]38
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 19 ส.ค. 2565 ]39
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 8 ส.ค. 2565 ]43
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 [ 2 ส.ค. 2565 ]38
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 17 พ.ค. 2565 ]38
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 19 เม.ย. 2565 ]39
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 12 ม.ค. 2565 ]40
10 บันททึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ครั้งแรก [ 5 ม.ค. 2565 ]50
11 รายงานการประชุมพนักงาน/ลูกจ้าง ร่วมกับผู้บริหารประจำเดือนตุลาคม 2564 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 [ 10 ต.ค. 2563 ]198
12 รายงานการประชุมสถาองค์การบริส่วนตำบลบัวใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 12 พ.ย.61 [ 20 พ.ย. 2561 ]206
13 รายงานการประชุมพนักงาน/ลูกจ้าง ร่วมกับผู้บริหาร ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]209
14 สมัยสามัญทื่ 1 ครั้งที่ 2/53 [ 30 มิ.ย. 2554 ]226
15 สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/53 [ 30 มิ.ย. 2554 ]186