องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]46
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]105
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 [ 20 ม.ค. 2565 ]173
4 ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]156
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]149
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การรายงานทางการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]175
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องรายงานการรับ -จ่ายเงิน ประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]209
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]86
9 รายงานการกำกับติดตามการจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1- 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]180
10 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]194
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]169
12 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]214
13 ประกาศรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]150
14 งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]180
15 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]168
16 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]166
17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) [ 20 เม.ย. 2563 ]173
18 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]173
19 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 3 พ.ย. 2562 ]177
20 รายรับ -รายจ่ายรายไตรมาส ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]206
 
หน้า 1|2