องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 133 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทางจากสายบ้านหนองพะเนียดถึงสายเทศบาลเมืองบัวใหญ่/ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,635 เมตา หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,8 [ 9 ม.ค. 2566 ]61
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทางจากสายบ้านหนองพะเนียดถึงสายเทศบาลเมืองบัวใหญ่/ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,635 เมตา หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,810 ตารางเมตร อบต.บัวใหญ่ [ 9 ธ.ค. 2565 ]72
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางจากสายบ้านหนองพะเนียดถึงสายเทศบาลเมืองบัวใหญ่ [ 7 ธ.ค. 2565 ]55
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดคันคูลำห้วยโสกขี้หนู บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑๑ [ 23 ก.ย. 2564 ]143
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๔ [ 23 ก.ย. 2564 ]141
6 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดคันคูลำห้วยโสกขี้หนู บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑๑ [ 13 ก.ย. 2564 ]177
7 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ [ 10 ก.ย. 2564 ]154
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2564 ]132
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2564 ]127
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายวีรพงษ์ ศรีบุญเรือง ถึงอ่างเก็บน้ำบ้านท่าเนิน หมู่ 4 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา [ 26 ส.ค. 2564 ]95
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสระครกหมู่ 10 บริเวณหลังอนามัยหัวหนอง ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา [ 19 มี.ค. 2564 ]91
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 [ 23 ก.พ. 2564 ]243
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 [ 9 ก.พ. 2564 ]236
14 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 9 ก.พ. 2564 ]232
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 [ 5 ก.พ. 2564 ]88
16 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 4 [ 8 ก.ย. 2563 ]197
17 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ 5 [ 8 ก.ย. 2563 ]207
18 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคึมม่วง หมู่ที่ 13 จากบ้านคึมม่วงเชื่อมต่อคุ้มสวนผัก [ 27 พ.ค. 2563 ]249
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคึมม่วบง หมู่ที่ 13 จากบ้านคึมม่วงเชื่อมต่อคุ้มสวนผัก [ 20 พ.ค. 2563 ]238
20 รายงานผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 [ 14 มี.ค. 2563 ]198
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7