องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยกเลิกหนังสือเชิญชวนจัดซื็อโดยวิธีคัดเลือกโครงการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนเวียนและระบบย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 [ 29 พ.ค. 2567 ]5
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกกลางบ้าน ทิศเหนือและทิศใต้ บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 [ 7 ก.พ. 2567 ]19
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12 [ 31 ม.ค. 2567 ]15
4 ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกกลางบ้าน ทิศเหนือและทิศใต้ บ้านโนนพลวง หมู่ที่ 2 [ 29 ม.ค. 2567 ]11
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโชคดี บ้านหนองตะไก้ ม.7 [ 23 ม.ค. 2567 ]10
6 ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ บ้านหันเก่า หมู่ที่ 12 [ 22 ม.ค. 2567 ]13
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทองแถมถึงสวนเสาวนีย์ บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 [ 16 ม.ค. 2567 ]11
8 ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโชคดี บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 [ 16 ม.ค. 2567 ]11
9 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง บ้านสระครก หมู่ที่ 10 [ 8 ม.ค. 2567 ]14
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังอบต.บัวใหญ่ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 [ 8 ม.ค. 2567 ]12
11 ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางทองแถมถึงสวนเสาวนีย์ บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 [ 5 ม.ค. 2567 ]12
12 ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูงบ้านสระครก หมู่ที่ 10 [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
13 ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังอบต.บัวใหญ่ บ้านป่าตอง หมู่ที่ 1 [ 28 ธ.ค. 2566 ]6
14 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทางจากสายบ้านหนองพะเนียดถึงสายเทศบาลเมืองบัวใหญ่/ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,635 เมตา หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,8 [ 9 ม.ค. 2566 ]70
15 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 4 ม.ค. 2566 ]2
16 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทางจากสายบ้านหนองพะเนียดถึงสายเทศบาลเมืองบัวใหญ่/ก่อสร้างถนนลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,635 เมตา หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,810 ตารางเมตร อบต.บัวใหญ่ [ 9 ธ.ค. 2565 ]86
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางจากสายบ้านหนองพะเนียดถึงสายเทศบาลเมืองบัวใหญ่ [ 7 ธ.ค. 2565 ]68
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดคันคูลำห้วยโสกขี้หนู บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑๑ [ 23 ก.ย. 2564 ]159
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๔ [ 23 ก.ย. 2564 ]153
20 ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดคันคูลำห้วยโสกขี้หนู บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑๑ [ 13 ก.ย. 2564 ]190
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8