องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ต.ค. 2562 ]183
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ [ 16 ก.ย. 2562 ]211
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ส.ค. 2562 ]216
4 แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ก.ย. 2561 ]184
5 แบบฟอร์มประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคา [ 8 ก.ย. 2552 ]199
6 แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตดัดเเปลงหรือที่จอดรถ ที่กลับร [ 8 ก.ย. 2552 ]231
7 แบบฟอร์มการขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อ [ 8 ก.ย. 2552 ]177
8 แบบฟอร์มการอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร [ 8 ก.ย. 2552 ]213
9 แบบฟอร์มการขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนรับรอง [ 8 ก.ย. 2552 ]175
10 แบบฟอร์มการขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ห [ 8 ก.ย. 2552 ]184
11 แบบฟอร์มการแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน กับวันเริ่มต้นและว [ 8 ก.ย. 2552 ]173
12 แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อผู้ควบคุมงานหรือผู้ควบคุมงาน [ 8 ก.ย. 2552 ]168
13 หนังสือการแจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบ กรณีไม่ขัดกับกฎกระ [ 8 ก.ย. 2552 ]171
14 หนังสือมอบอำนาจผู้ขออนุญาตก่อสร้าง [ 8 ก.ย. 2552 ]168
15 แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเฉพาะส่วนรากฐาน [ 8 ก.ย. 2552 ]221
16 แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร หนังสืออุธรณ์ หรือหน [ 8 ก.ย. 2552 ]231
17 หนังสือคำร้องทั่วไป [ 8 ก.ย. 2552 ]227