องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 ธ.ค. 2565 ]220
2 คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอบต.บัวใหญ่ (ศปท.อบต.บัวใหญ่) [ 14 ธ.ค. 2565 ]35
3 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 14 ธ.ค. 2565 ]16
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 ก.พ. 2563 ]212
5 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 20 ต.ค. 2562 ]200
6 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 ต.ค. 2561 ]279