องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว :