องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :