องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

    รายละเอียดข่าว

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฎิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่จึงได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :