องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :