องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 -2564) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :